Specialistisch jeugdhulp

Graag informeren wij u over de verschillende fasen die een jongere bij ons doorloopt om zijn/haar doelen te bereiken, en ook leggen we uit hoe u uw kind kunt aanmelden voor onze coaching trajecten.

 

Wat doen wij?
Samen met u en uw kind zorgen wij ervoor dat hulpvragen helder worden geformuleerd en koppelen we hier leerdoelen aan. Vervolgens stellen we gezamenlijk een plan op om deze doelen te verwezenlijken. Dit doen we aan de hand van het Be OK-plan. Het Be OK-plan zorgt ervoor dat we tijdens de begeleiding de leerdoelen in de gaten blijven houden en indien nodig kunnen aanpassen tijdens het traject.

Ons doel is verweven in onze naam: Benutten van Onbenutte Kansen. Wij geloven in het groeipotentieel van jongeren, en dit bereiken we door verschillende werkvormen en coaches aan te bieden. We Benutten Onbenutte Kansen door vanuit diverse perspectieven naar de hulpvraag te kijken en de jongeren leidend te laten zijn in hun eigen trajecten.

 

Voor wie? Onze coaching is bedoeld voor jongeren van 6 t/m 18 jaar die de behoefte hebben aan individuele of groepsbegeleiding.

 

Het Be OK-plan kent de volgende fasen:

1. Instroom: Werken aan vertrouwen en bespreken van de leerdoelen.

2. Start: Opstellen van een Be OK-plan waarin de doelen en voorwaarden helder worden geformuleerd.

3. Ontdekken: Starten met het leerproces door vooral te doen. We laten niet één aanpak los, maar bieden jongeren de mogelijkheid om hun nieuwsgierigheid te prikkelen door verschillende werkvormen te gebruiken.

4. Groeien: Jongeren krijgen beter inzicht in hun leerdoelen, leren reflecteren en worden zich bewust van hun eigen handelen en dat van hun omgeving.

5. Uitvliegen: Na het behalen van één of meerdere doelen volgt er een evaluatie. Tijdens deze evaluatie reflecteert de jongere op het proces en geeft hij/zij aan wat er nog nodig is om volledig tot wasdom te komen.

Gedurende het coachingstraject onderhouden we intensief contact met de jongere en zijn/haar netwerk.

Beoogde resultaten:

• De jongere zit beter in zijn/haar vel.
• De jongere heeft een beter beeld van zijn/haar behoeften.
• De jongere leert negatieve energie om te zetten in positieve energie.
• De jongere krijgt meer focus.

U kunt bij ons terecht voor ondersteuning op de volgende gebieden:
• Gezondheid
- Overgewicht
• Eenzaamheid
- Faalangst
- Concentratieproblemen
• Onderwijs
- Verbetering van schoolprestaties door middel van 1 op 1 begeleiding              - Groepstrainingen
• Gedrag
- Structuur bieden
- Buddy trajecten
- Zoeken en vinden van uitlaatkleppen

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden? De aanmeldprocedure verloopt in drie stappen:

Stap 1: Maak een afspraak bij de huisarts of ouder en kindteam met uw kind. Tijdens het gesprek vraagt u om een doorverwijzing voor de benodigde hulp voor uw kind, mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen via ons aanmeldformulier die u terugvindt onderaan deze pagina.

Stap 2: Uw kind ontvangt een doorverwijzing van de huisarts of ouder en kindteam. Met deze doorverwijzing kunt u uw kind bij ons aanmelden.

Stap 3: Zodra de aanmelding is ontvangen, sturen wij u een bericht waarin wij de acceptatie of afwijzing van de aanmelding vermelden. Bij acceptatie gaan wij van start met het behalen van de gestelde doelen.

Afbeelding van WhatsApp op 2024-02-13 om 12.35.29_8d3777bd
Afbeelding van WhatsApp op 2024-02-13 om 12.35.27_f084118b

Let op! Aanmelding enkel alleen nog mogelijk voor Zaandam

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of de volgende contact gegevens:

 

E-mailadres: aanmelden@stichtingbeok.nl

Telefoonnummer: 06-85219889