Onze diensten

 

Jongerenwerk

Onze doelgroep zijn de jongeren met de leeftijd van 6 t/m 27 jaar. Gedurende 42 weken durende programma’s:  kunst en cultuur, informatievoorziening, muziek en sport.

Afbeelding van WhatsApp op 2024-02-13 om 12.35.28_15cb9d03

‘’ Onze focus ligt op BEnutten van Onbenutte Kansen in kansrijke gebieden’’

Wij hebben een multidisciplinair team, dit zorgt ervoor dat wij te allen tijde de juiste mensen aan tafel hebben en snel kunnen schakelen intern. Je kunt denken aan jongerenwerkers, hulpverleners, sportbuurtwerkers, therapeuten en mensen die ervaring hebben op het vlak van veiligheid.

Wij geven advies in het jeugddomein, dit ten behoeve van jeugd en in het bijzonder kwetsbare jongeren.

Advies en informatie 

Wij geven deskundig advies aan overheidinstanties, gemeenten en instellingen die zich richten op gedragsverandering bij jeugd.

Training en coaching

Samen met de jongere stippelen wij een duidelijk proces uit waarin de jongere zijn persoonlijke doel helder voor ogen kan krijgen en zich hiermee kan vereenzelvigen. De begeleiding zal bestaan uit een gestructureerd en interactief proces, waarbij de jongere heel bewust bezig is met persoonlijke groei. Denk daarbij aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het doorbreken van gedragspatronen die verdere ontwikkeling in de weg staan.

Innovatief jeugdwerk

Wij begeleiden jongeren die vast lopen in verschillende situaties, 1 van onze inzet mogelijkheden is 'innovatief jeugdwerk'.

Maatschappelijke diensttijd 

Bij stichting Be Ok geloven wij dat de kracht van de jeugd de toekomst vormgeeft. Onze stichting staat voor het empoweren van jongeren en het creëren van een positieve impact in de samenleving. Een van de manieren waarop we dit realiseren is door middel van de maatschappelijke diensttijd.